Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oamkin avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Lehtori, Rakentamistalous

Hakemus jätettävä ennen 09.12

Tehtävänimike: Lehtori, Rakentamistalous
Osasto: Rakentamistekniikka
Tiimi: Rakennusalan työnjohto
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.2.2020 tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtävänä on rakentamistekniikan osaston rakennusarkkitehti-, insinööri- ja rakennusalan työnjohtokoulutuksen aine- ja syventävien opintojen opetus, opinnäytetöiden ohjaus, opetuksen, opetusmenetelmien ja opetussuunnitelmien kehittäminen sekä työelämäyhteistyö, KV-toiminta ja tutkimusryhmätoiminta. Opetus on osittain englannin kielellä.

Opetusaloina ovat mm. rakennuttaminen, rakentamisen elinkaaritalous, rakennusalan yritystoiminta, rakennushankkeen läpivienti ja tietomallien käyttö, hankinnat ja rakentamisen sopimukset.

Kelpoisuusvaatimuksena on rakennusalan ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään 3 vuoden kokemus rakennusalalla.

Edellytämme hakijalta ensisijaisesti talonrakennusalan yksityissektorin työkokemusta rakennuttamisesta, hankekehitystehtävistä, suunnittelun ohjauksesta, elinkaaren hallinnasta ja tietomallien käytöstä sekä rakennushankkeen talouden ja rakennusalan yritystoiminnasta. Edellytämme myös aktiivista toimintaa rakennusalan työelämäverkostoissa.

Lisäksi edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Hakijalta edellytetään valmiutta englanninkieliseen opetukseen, monimuoto- ja verkko-opetusmenetelmien käyttöön sekä kykyä toimia moniopettajaisissa ryhmissä projektimuotoisessa opetuksessa.

Eduksi luetaan rakennusalan DI-tutkinto, soveltuva jatkotutkinto ja rakentamisen digitalisaatio-osaaminen. Eduksi luetaan myös näkemys rakennusalan koulutussisältöjen ennakoinnista, kansainvälinen kokemus sekä tutkimus- ja kehityshanketoiminnan tuntemus.

Lisätiedot:

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät työnantajaa kulloinkin sitovan työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat tiimipäällikkö, yliopettaja Antero Stenius, puh. 050 5680 379 s-posti: antero.stenius@oamk.fi sekä koulutus- ja tki-johtaja Jyrki Röpelinen, puh. 050 5176 759, s-posti: jyrki.ropelinen@oamk.fi.

Tämä haku on aiemmin toteutetun (11.10.-25.10.2019) haun lisähaku. Huomioimme tuolloin vastaanottamamme hakemukset.

Täytä hakulomake