Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oamkin avoimet työpaikat

Avoimet työpaikat

Avoimien työpaikkojen tehtävänimikkeet näet alla olevassa listauksessa ja lisätietoja avoimista paikoista näet klikkaamalla haluttua tehtävänimikettä. Hakulomakeen saat avattua  Täytä hakulomake -painikkeella, joka löytyy alalaidasta avaamalla tehtävänimikkekohtaiset tiedot. Oulun ammattikorkeakoulu Oy:lle osoitetut työhakemukset ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia, lukuun ottamatta julkisuuslain ja lain yksityisyyden suojasta työelämässä perusteella salassa pidettäviä tietoja.

Organisaatiokuvaus

Oulun ammattikorkeakoulu on noin 9000 opiskelijan ja noin 600 työntekijän muodostama korkeakouluyhteisö. Toimintamme kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. 

Painoalamme ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Avoin hakemus

Voit halutessasi jättää meille myös avoimen hakemuksen:Kasvatustieteellisten aineiden lehtori

Hakemus jätettävä ennen 21.07

Tehtävänimike: Kasvatustieteellisten aineiden lehtori
Osasto: Sosiaaliala ja kuntoutus
Tiimi: Sosiaaliala
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtäviin kuuluu kasvatustieteellisten aineiden, erityisesti varhaiskasvatuksen opetus. Tehtäviin kuuluvat myös sosiaalipedagogiikan opetus sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu harjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaus, projekti- ja hanketyöskentely sekä tutkimus- ja kehitystyö yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus varhaiskasvatuksen tehtävissä. Tehtävä edellyttää monipuolista työkokemusta varhaiskasvatuksen ja kasvatusalan asiakastyöstä ja perehtyneisyyttä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja toimintajärjestelmään. Edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Arvostamme työelämälähtöistä yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä sekä joustavuutta työskennellä moniammatillisesssa työyhteisössä. Arvostamme myös luovuutta ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja menetelmien käyttöä opetuksessa. Kokemus ammattikorkeakoulun opettajan työstä sekä opetuksesta englannin kielellä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hannu Pietiläinen torstaina 9.7. ja 16.7. klo 10-16, puhelin 050 4648919, hannu.pietilainen@oamk.fi

Täytä hakulomake


Toimintaterapian lehtori

Hakemus jätettävä ennen 21.07

Tehtävänimike: Toimintaterapian lehtori
Osasto: Sosiaaliala ja kuntoutus
Tiimi: Toimintaterapia
Työsuhteen laatu: Toistaiseksi voimassa oleva
Koko-/osa-aikaisuus: Kokoaikainen
Työskentelypaikkakunta: Oulu
Työsuhteen ajankohta: 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan

Lehtorin tehtäviin kuuluu toimintaterapian, erityisesti ikääntyneiden toimintaterapian opetus, sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämismenetelmät. Lisäksi lehtorin tehtäviin kuuluu harjoittelun ja opinnäytetöiden ohjaus, projekti- ja hanketyöskentely sekä tutkimus- ja kehitystyö yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus toimintaterapian tehtävissä.

Tehtävä edellyttää monipuolista perehtyneisyyttä kuntoutuspalveluihin ja erityisesti ikääntyneiden toimintaterapiaan ja siihen liittyvään tki-toimintaan. Edellytämme vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen opettajan pedagogisia opintoja, jotka tulee suorittaa kolmen vuoden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. Tehtävä edellyttää myös sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä valmiutta kansainväliseen yhteistyöhön.

Arvostamme työelämälähtöistä yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä sekä joustavuutta työskennellä moniammatillisesssa työyhteisössä. Arvostamme myös luovuutta ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja menetelmien käyttöä opetuksessa. Kokemus ammattikorkeakoulun opettajan työstä sekä opetuksesta englannin kielellä katsotaan eduksi.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot:

Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Hannu Pietiläinen torstaina 9.7. ja 16.7. klo 10-16, puhelin 050 4648919, hannu.pietilainen@oamk.fi

Täytä hakulomake