Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Ajankohtaista

Tekoälyn avulla tehokkuutta Oulun ammattikorkeakoulun hanketoimintaan

Julkaistu: 27.2.2020 klo 00:00 Tiedotteet medialle

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) hanketoiminnan tehokkuutta parannetaan tekoälyn avulla. Oamk ja tekoälysovelluksia kehittävä Iris.ai ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiohankkeiden (tki) valmistelun tehokkuutta ja tuottavuutta. Tekoälyn toivotaan helpottavan ja nopeuttavan aiempien tutkimusjulkaisujen ja rahoituspäätösten läpikäymistä.

Tki-hankkeita valmisteltaessa tutkijoiden pitää käydä läpi laajoja tutkimus- ja hankeaineistoja rahoitushakemusta kirjoittaessaan. Kilpailu rahoituksista on kovaa ja tutkimuksen uutuusarvo on avainasemassa. Tämä tarkoittaa, että hankevalmistelussa tulee ottaa huomioon tutkimusjulkaisujen lisäksi myös aiemmin rahoitetut tutkimukset. Eurooppalainen startup-yritys Iris.ai on rakentanut palkitun tekoälysovelluksen tieteellisen tekstin koneellista analysointia varten. Tekoäly-työkalut säästävät jopa 78 % tutkijoiden ajasta kirjallisuuskatsaustiedonhakuprosessissa.

Tekoälyn käyttöönoton toivotaan helpottavan Oamkin henkilöstöä hankkeiden työläissä valmisteluprosesseissa. Oamkin ja Iris.ain yhteistyön tarkoituksena on kehittää uutta sovellusta. Iris.ai:n teknologiaa aiotaan soveltaa EU-hankkeiden aineistoihin vuodesta 2014 lähtien. Tavoitteena on parantaa tki-hankkeiden valmistelun tehokkuutta ja tuottavuutta etenkin ankarasti kilpaillussa eurooppalaisessa projektirahoituksessa. Esimerkiksi vuonna 2014 aloitettu EU:n H2020-ohjelma on vastaanottanut tähän mennessä yli 700 000 rahoitushakemusta, joista 25 686 on saanut rahoitusta. 

Oamk ja Iris.ai pilotoivat uusia työkaluja H2020-projektien valmistelussa painetun älyn, droonien ja alueellisten innovaatiojärjestelmien kehittämisen aloilla. Yhteiskehittelyn osarahoittajana toimii Oamkin koordinoima EAKR-hanke ”EU-osaamisen nosto”.

Suomen suurimpiin ammattikorkeakouluihin kuuluva Oamk on merkittävässä roolissa Oulun alueen innovaatiotoiminnassa. Oamkin tavoitteena on tulla entistä näkyvämmäksi myös kansainvälisessä hanketoiminnassa.

  

Lisätietoja:

Vararehtori Jyrki Laitinen, Oulun ammattikorkeakoulu, 050 344 1733, jyrki.laitinen#oamk.fi (korvaa # -> @)

Toimitusjohtaja ja perustaja, Iris.ai, Anita Schjøll Brede, +47 455 07 380, anita#iris.ai (korvaa # -> @)