Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Varautuminen ajoneuvojen muuttuviin energiajärjestelmiin

Varautuminen ajoneuvojen muuttuviin energiajärjestelmiin

Hankkeen tarkoituksena on ollut parantaa ajoneuvoja koskevaa koulutusta Pohjois-Pohjanmaan alueella vastaamaan alan nopeaa kehitystä.

Tagit: 

Ansvar-hankkeen taustalla on ollut tarve hankkia ennakointitietoa ajoneuvojen muuttuvien energialähteiden aiheuttamiin muutoksiin huolto- ja korjaustoiminnassa, pelastustoiminnassa sekä näihin liittyvissä koulutustarpeissa. Ajoneuvoteollisuus on siirtymässä yhä enemmän hybridi- ja sähköajoneuvoihin ja se edellyttää ajoneuvoasentajilta sekä insinööreiltä enemmän osaamista ajoneuvojen sähköisistä järjestelmistä. Perinteisellä koulutuksella ei ole voitu vastata tähän tarpeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on ollut parantaa ajoneuvoja koskevaa koulutusta Pohjois-Pohjanmaan alueella vastaamaan alan nopeaa kehitystä. Hanke tuotti Oulun alueelle valmiudet antaa standardin SFS6002 mukaista sähköturvallisuuskoulutusta sekä autoalan sähköpätevyysluokan 3 (autoalan S3) koulutusta. Hankkeessa järjestettiin pilottikoulutuksia, jotka suunnattiin alueen autokorjaamoyrityksille, autopurkamo- ja hinausyrityksille, autotekniikan oppilaitoksille sekä pelastuslaitoksille.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston, Nivalan ammattiopiston kanssa ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen kanssa. Hankkeen rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeen julkaisut

Hankkeen videot

Esimerkki hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekemisestä. Videolla näytetään hybridiauton varotoimenpiteistä ennen huolto- ja korjaustöitä ja niiden jälkeen. Huom: Kyseiset toimenpiteet saa suorittaa vain merkkikohtaisen koulutuksen saanut henkilö!

Litiumakun sammutusdemonstraatio. Videolla näytetään litiumakun tulipalo ja sammutusmenetelmät. Tapahtuma on toteutettu hallituissa olosuhteissa ja yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa!

Verkko-opetusympäristö

Moodle verkko-opetusympäristö SFS6002- ja S3- koulutuksiin osallistuville (vaatii kirjautumisen).