Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Moottorilaboratorio

Moottorilaboratorio

Moottorilaboratorio tarjoaa opiskelijoillemme kiinnostavan opiskeluympäristön, jossa he voivat tutkia moottorin toimintaa kattavalla mittausjärjestelmällä. Teemme polttoaineenkulutusmittauksia, moottorin hyötysuhteiden määrityksiä sekä moottorin optimointia.

Käytössämme on moottoridynamometri, jolla voidaan jarruttaa jopa 380 kilowatin akselitehoon asti. Olemme mitanneet bensiini- ja dieselkäyttöisiä sarjatuotantomoottoreita, kilpa-ajoneuvojen moottoreita ja prototyyppimoottoreita. Moottoridynamometrillä voidaan tehdä myös ajosyklejä, joiden avulla voimme esimerkiksi vertailla pakokaasupuhdistimia.

Tagit: 

Tiedonkeruu ja analysointi

Laboratoriossamme on huippuluokan moottorinohjausjärjestelmät sekä kattavat tiedonkeruujärjestelmät, joilla voimme tallentaa kaikki mitattavat parametrit. Tiedonkeruujärjestelmä koostuu MoTeCin laitteista, joilla voidaan vastaanottaa erilaisia mittausparametrejä aina analogisista signaaleista CAN-viesteihin ja on näin ollen yhteensopiva useiden laitteiden kanssa.

Moottoreiden analysoinnissa käytämme Kistler KiBox -palamistapahtuman indikointilaitteistoa, jolla tutkitaan moottorin sisäistä palotapahtumaa palotilaan asennettavalla paineanturilla. Mittausta varten moottoriin ei tarvitse tehdä muutoksia. Esimerkiksi sytytystulpan tilalle asennetaan Kistlerin valmistama sytytystulppa, joka sisältää paineanturin. Palopainemittauslaitteistoon sisältyy imu- ja pakosarjaan asennettavat paineanturit, joita voidaan myös hyödyntää moottorin optimoinnissa. Palopainemittauslaitteisto voidaan asentaa myös ajoneuvoon tieajokokeita varten.