Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulussa

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen

Tutkinto Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Agrologi (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1-2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen 

Koulutus tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan alasi asiantuntijatehtävissä, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Saat valmiudet jatkuvaan ammattitaitosi kehittämiseen.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan:

Näistä osaamisteemoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden.

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Vapaasti valittavia opintoja on 5 opintopistettä, ja ne voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Voit toimia esimerkiksi seuraavissa ammateissa ja työtehtävissä:

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Uutta osaamista tek­nologialiiketoiminnan johtamiseen
OPISKELU
Monialaisista opinnois­ta uusia näkökulmia henkilöstöjohtamiseen
OPISKELU
Helikopterinäkymä suuronnettomuus­tilanteiden johtamiseen
OPISKELU
Lasten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta
OPISKELU
Opinnoista tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen

Vanha sisältö alkaa

Koulutuksen tavoite

Koulutus tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan alansa asiantuntijatehtävissä, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Hän saa valmiudet jatkuvaan oman ammattitaitonsa kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Opintojen rungon muodostaa työelämän tarpeista lähtevä opinnäytetyö, jossa opiskelija soveltaa ja syventää ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Opinnoissa keskitytään tutkimus- ja kehittämismenetelmiin, strategiseen ja innovaatioiden johtamiseen, projektijohtamiseen, yrittäjyyteen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen sekä luonnonvara- ja ympäristöalan kehittämistoimintaan. Opiskelija voi ottaa opintoihinsa vapaasti valittavia opintoja myös muista korkeakouluista.

Kansainvälistyminen

Opiskelijoilla on mahdollisuus kansainväliseen opiskelijavaihtoon Oamkin yhteistyökorkeakouluissa ja opetuksen toteutuksessa voidaan käyttää myös ulkomaalaisia opettajia ja asiantuntijoita.

Sijoittuminen työelämään

Opiskelijat sijoittuvat opintojen jälkeen oman alansa asiantuntija-, kehittämis-, opetus- ja johtotehtäviin.

Ammatit ja työtehtävät

  • Asiantuntija
  • Maaseutujohtaja
  • Maaseutuasiamies
  • Palvelupäällikkö
  • Projektipäällikkö
  • Kehityspäällikkö
  • Opettaja
  • Yrittäjä