Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri
...

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:20 op
Koulutusaika:17.1.2022 - 13.12.2022
Hakuaika: - 14.11.2021
Hinta:2490,00 € + alv 24 %, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä kahdet kahvit
Osallistujia enintään:24
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
ILMOITTAUDU KOULUTUKSEEN

Yleiskuvaus opinnoista

Oulun ammattikorkeakoulun psyfy -täydennyskoulutuksen erityissisältöinä kokemuksellisuus, fysioterapeutin oma prosessi ja työhyvinvointi sekä voimavarasuuntautunut työskentelytapa mahdollistavat psykofyysisen erityisosaamisen hyödyntämisen kaikilla fysioterapian erityisalueilla. Oamk koulutukseen sisältyy myös ohjattu fysioterapeutin oma TRE (Trauma Releasing Exercises) -prosessi.

Tavoite

Opiskelija tuntee fysioterapian eri osaamisalueille sovellettavia ihmisen kokonaishyvinvointia tukevia psykofyysisen fysioterapian työ- ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä omalla työalueellaan. Opiskelija tunnistaa ja pystyy sanoittamaan oman kehonsa ja mielensä tiloja ja toimintoja ja löytää keinoja hyödyntää osaamistaan osana asiakaskeskeistä, kokonaisvaltaista yksilöllistä fysioterapiaa. Opiskelijan työhyvinvointia ylläpitävät ja/tai edistävät itsereflektiotaidot vahvistuvat.

Kohderyhmä

Fysioterapeutit, koulutukseen hakemisen edellytyksenä on fysioterapeutin tutkinto (210 op) sekä vähintään 2 vuoden työkokemus fysioterapeutin työstä. 

Sisällöt

Mielenterveyttä tukevan ja psykofyysisen fysioterapian lähestymis- ja työskentelytavat. Kokonaisvaltaista yksilöllistä hyvinvointia tukevan fysioterapian työtavat. Voimavarakeskeisyyttä, vuorovaikutuksellisuutta ja osallisuutta tukeva terapeuttinen yhteistyösuhde. Erityishuomioina fysioterapeutin oma kokemuksellinen prosessi.


Traumasensitiivinen ja kokemuksellinen työote. Kehon ja mielen vuorovaikutuksellista yhteyttä vahvistavat työtavat; Mm. Itsereflektio, kehotietoisuus, itsesäätely, stressinhallinta ja palautuminen.


Psykofyysisen fysioterapian erityismenetelmät: Mm. TRE, Sovellettu rentoutus, Hengitysterapia, kosketus, BBAT, Tanssi- ja liiketerapeuttiset menetelmät, psykofyysinen kivun hoito.


Psykofyysisen fysioterapian soveltaminen laajalti fysioterapian eri asiakasryhmille; Lisäsisältönä Psykiatrinen fysioterapia.


Havainnointi, haastattelu, manuaalinen tutkiminen ja mittaaminen psykofyysisinä fysioterapeuttisina kliinisen päättelyn tutkimus- ja arviointimenetelminä. Itsereflektio ja empatia työvälineinä. Toimintakyvyn systemaattisen arvioinnin merkitys. Psykofyysisen tutkimisen ja kliinisen päättelyn harjoittelu, Case-työskentely. Kirjaamiskäytänteet psykofyysisessä fysioterapiassa. Kriittinen lukutaito.


Monitoimijainen yhteistyö, verkostoituminen, työhyvinvointi, oman osaamisen jakaminen, ammattialan tunnetuksi tekeminen ja edelleen kehittäminen.

Toteutusajat

Koulutus toteutuu monimuoto-opetuksena sisältäen sekä itseopiskelua että kontaktiopetusta kampuksella tai verkossa.

Ryhmäkohtaisesti erikseen sovittuja koulutuksen läsnäolosuosituksia lukuun ottamatta koulutuksessa on täysi etäosallistumismahdollisuus.

Kontaktipäivät:
17. - 18.1.2022
14. - 15.2.2022
21. - 22.3.2022
25. - 26.4.2022
16. - 17.5.2022
06. - 07.6.2022
12. - 13.9.2022
10. - 11.10.2022
14. - 15.11.2022
12. - 13.12.2022

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 4387135


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutuksen voi maksaa useammassa erässä.