Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:8.10.2020 - 25.11.2020
Hakuaika: 12.5.2020 - 25.9.2020
Hinta:2390 euroa + alv 24 %
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Linnanmaan kampus, Yliopistokatu 9, 90570

Yleiskuvaus opinnoista

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana, valvoen ja ohjaten rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan.

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Koulutukseen sisältyy 5 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä sekä tentti. Lisäksi osallistujilla on halutessaan mahdollisuus osallistua ennen koulutuksen varsinaista aloitusta rakennusfysiikan opintopäivään.

Koulutuksessa laaditaan lopputyö omasta kohteesta, joka esitellään näyttöseminaarissa. Näyttöseminaarissa opponoidaan lisäksi toisen opiskelijan työ.

Opinnoissa on AHOT-mahdolliuus (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen). Ahotoinnilla voi hyväksilukea opintopisteitä aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella.

Koulutuksessa on käytössä Moodle-oppimisalusta.

Koulutus on FISE:n hyväksymä pätevyyskoulutus.

Vaadittavat esitiedot

Koulutus on suunnattu rakennusalalla toimiville henkilöille, joilla on vähintään ammattikorkeakoulutasoinen rakennusalan tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Vastaava aiempi tutkinto tulee olla vähintään rakennusalan teknikkotutkinto. Lisäksi opiskelijalta vaaditaan 3 opintopisteen laajuinen tietämys rakennusfysiikasta.

Kohderyhmä

Rakennusalalla toimivat henkilöt, kosteudenhallinnasta kiinnostuneet suunnittelijat,valvojat ja tuotannon vastuuhenkilöt sekä kosteudenhallinnan vastuuhenkilöt, rakennuttajat ja tilaajat.

Sisällöt

ALOITUSMODUULI (vapaaehtoinen):
- Rakennusfysiikan kertaus

MODUULI 1: Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana, 0,5 p
- Kosteudenhallintakoordinaattorin eri vaiheen tehtävät
- Rakentamiseen ryhtyvän rooli
- Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju 10 toimintamalli

MODUULI 2: Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
- Rakentamisen riskirakenteet
- Talotekniset järjestelmät
- Suunnittelun ohjaus

MODUULI 3: Työmaatoteuksen ohjaus ja valvonta, 1,5 op
- Rakennusmateriaalien kastumisen estäminen
- Kuivumisolosuhteiden hallinta
- Rakenteiden kosteusteknisten toimivuuden varmistaminen

MODUULI 4: Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta, 0,5 op
- Talotekniset säädöt
- Käytönaikaiset laadunvarmistuksen seurantamittaukset
- Ylläpidon riskit

MODUULI 5: Näyttötyö, 1 op
- Kosteudenhallintaselvityksen laatiminen
- Näyttötyöseminaari

Toteutusajat

Koulutus alkaa to 8.10.2020 klo 8.15 - 16.15 vapaaehtoisella rakennusfysiikan opinnoilla.

Muut koulutuksen lähipäivät ovat:
ti 27.10. klo 8.15 - 16.00
ke 28.10. klo 8.15 - 16.00
ti 10.11. klo 8.15 - 16.00
ke 11.11. klo 8.15 - 16.15
ke 25.11. klo 8.15 - 16.00

Kouluttaja(t)

Lehtori, Rakennustekniikka
040 6487105
Projektisuunnittelija, Rakentamistekniikka, yhteiset
040 6217054
Lehtori, Rakennussuunnittelu ja tietomallinnus
050 5118068
Lehtori, Rakennustekniikka
040 5857534
Lehtori, Energia ja talotekniikka
050 5354939
Lehtori, Energia ja talotekniikka
050 5909686

Kari Puotiniemi, Rakennuttajapäällikkö, Oulun Sivakka Oy

Yhteystiedot

Suunnittelija, Rakentamistekniikka, yhteiset
050 3013225

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Hyvitämme koulutuksen hinnassa hyväksytyistä ahotoinneista 200 € / opintopiste, kuitenkin enintään 400 € / hlö. Mikäli sinulla on ahotoitavaa, olethan yhteydessä siitä etukäteen koulutuksen järjestäjään.

Peruutusehdot:
Koulutuksen alkaminen vahvistetaan noin 1-2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme koko koulutushinnan.