Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Puheeksiottotaitojen kehittäminen sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalalla

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:10.3.2020 - 26.5.2020
Hakuaika: - 23.2.2020
Hinta:385,00 € + alv 24 %, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset kohtaavat päivittäin tilanteita, joissa heille herää huoli asiakkaan pärjäämisestä ja hyvinvoinnista. Huolen puheeksiotto voi muodostua ammattilaiselle voimavaroja vieväksi asiaksi, johon tarvitaan lisää osaamista, rohkeutta ja työyhteisön tukea. Tutkimukset osoittavat, että vain puheeksiotto voi käynnistää asiakkaan muutosprosessin. Puheeksioton jälkeen on tärkeää tukea asiakasta etenemään vaihe vaiheelta toivotun muutoksen aikaansaamisessa.
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijät ovat vastuussa ammattinsa perusteella ottamaan puheeksi asioita, jotka vaikeutuessaan voivat uhata asiakkaan ja/tai hänen läheistensä hyvinvointia ja terveyttä. Erityinen vastuu on lasten ja nuorten kanssa työskentelevillä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kehittää sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijöiden osaamista ottaa puheeksi asioita, jotka koetaan vaikeiksi puheenaiheiksi oman asiakaskunnan kanssa.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan työntekijät

Sisällöt

Arvostava vuorovaikutus ja asiakkaan kunnioittaminen puheeksioton lähtökohtana
Valmistautuminen puheeksiottoon
Toimintatavat ja toimiva vuorovaikutus puheeksioton tilanteessa
Puheeksiotosta eteenpäin -asiakkaan muutosprosessin tukeminen
Toimiva työyhteisö ja esimiestyö puheeksiottajan tukena

Toteutusajat

10.3.2020 klo 13-16 Aloitustyöpaja (aiheen terapeuttinen käsittely, puheeksiottotilanteiden työpajaharjoitukset)
21.4.2020 klo 13-16 Reflektio- ja ohjaustyöpaja (omassa työssä tapahtuneiden puheeksiottoharjoitusten reflektio ja jatkotyöskentelyn ohjaus)
26.5.2020 klo 13-16 Päätöstyöpaja (puheeksiottotaitojen kehittymisen reflektio, koulutuksen päättäminen)

Kouluttaja(t)

Ei henkilöstöä, Hoitotyö
050 3206988
Yliopettaja, Hoitotyö
050 3046698


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369