Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:24.2.2020 - 25.5.2020
Hakuaika: - 9.2.2020
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Opiskelija
· osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä
· arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
· ottaa vastuuta oman työyksikkönsä diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

· Kansalliset ja kansainväliset diabeteksen hoidon- ja hoidonohjauksen suositukset
· Kansallinen ja kansainväliset Diabetesrekisterit
· Jatkuva ladun kehittäminen
· Laatukriteerit, (tulos, prosessi ja resurssit), laadun mittaaminen ja seuranta
· Vertaisarviointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen organisaation toiminnan ja ammattilaisten kehittämisen työvälineenä

Toteutusajat

Ennakkotehtävä, oppimistehtävät, kehittämistehtävä, työskentely verkossa ja kaksi seminaaripäivää tai työpajaa

Lähipäivät:
24.2.2020 klo 9 - 15
25.5.2020 klo 9 - 15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 6484073
Lehtori, Hoitotyö
040 1830589


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internet yhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni).
Lähipäivillä läsnäolo.