Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /opt/www/docs_new/c5/concrete/dispatcher.php:21) in /opt/www/docs_new/c5/concrete/core/libraries/view.php on line 950
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri
...

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia ja digitaaliset palvelut

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:14.9.2021 - 1.12.2021
Hakuaika: - 30.8.2021
Hinta:395,00 € + alv, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ikäihmisen diabeteksen hoidossa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Osallistuja
• hallitsee tiedollisesti diabeteksen hoidossa käytettävän teknologian ja digitaaliset palvelut
• osaa hyödyntää näyttöön perustuvia suosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidossa käytettävään teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin liittyen
• osaa ohjata diabetesta sairastavaa omahoidossa käytettävien teknologisten apuvälineiden käytössä
• osaa hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia palveluja diabetesta sairastavan hoidonohjauksessa ja omahoidon tukemisessa

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

• teknologia diabeteksen hoidossa ja omahoidossa
o insuliinihoidossa käytettävä teknologia (insuliinipumppu)
o hoidon seurannassa käytettävä teknologia (glukoosisensoroinnit)

• teknologia diabeteshoitotyössä
o hoidon seurannassa käytettävä teknologia
o hoidonohjauksessa käytettävä teknologia

• digitaaliset palvelut diabeteksen omahoidon tukena (erilaiset sovellukset hiilihydraattien arvioinnissa, Omaolo-palvelut, oirearviot, erilaiset testit, pilvipalvelut)

Toteutusajat

Opinnot toteutuvat etäopiskeluna sisältäen itsenäistä ja ryhmäopiskelua verkko-oppimisalustalla sekä kolme lähiopetuskertaa verkkoneuvottelutyökalu Zoomin välityksellä.

Lähiopetuskerrat:
14.9.21 klo 13 - 16
4.11.21 klo 12 - 16
1.12.21 klo 8 - 12

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitoalat 2
040 6484073
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1830589


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369