Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Diabeteksen hoidossa käytettävä teknologia ja digitaaliset palvelut

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:16.3.2020 - 1.6.2020
Hakuaika: - 29.2.2020
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ikäihmisen diabeteksen hoidossa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Osallistuja
• hallitsee tiedollisesti diabeteksen hoidossa käytettävän teknologian ja digitaaliset palvelut
• osaa hyödyntää näyttöön perustuvia suosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidossa käytettävään teknologiaan ja digitaalisiin palveluihin liittyen
• osaa ohjata diabetesta sairastavaa omahoidossa käytettävien teknologisten apuvälineiden käytössä
• osaa hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia palveluja diabetesta sairastavan hoidonohjauksessa ja omahoidon tukemisessa

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

• teknologia diabeteksen hoidossa ja omahoidossa
o insuliinihoidossa käytettävä teknologia (insuliinipumppu)
o hoidon seurannassa käytettävä teknologia (glukoosisensoroinnit)

• teknologia diabeteshoitotyössä
o hoidon seurannassa käytettävä teknologia
o hoidonohjauksessa käytettävä teknologia

• digitaaliset palvelut diabeteksen omahoidon tukena (erilaiset sovellukset hiilihydraattien arvioinnissa, Omaolo-palvelut, oirearviot, erilaiset testit, pilvipalvelut)

Toteutusajat

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Lähipäivät:
16.3.2020 klo 9 - 15
1.6.2020 klo 9 - 15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 6484073
Lehtori, Hoitotyö
040 1830589


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internet yhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni).
Lähipäivillä läsnäolo.