Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Uudistavat oppimisratkaisut ammatillisen osaamisen hankkimisessa, Kemi/Tornio (osa Ammattipedagogiikkaa uudistamaan -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:12.3.2020 - 14.5.2020
Hakuaika: 17.9.2019 - 17.5.2020
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan -hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, joiden avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin.

Tavoite

Tämän osion tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja esimiehiä kehittämään uudenlaisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, asiantuntijat, oppilaitosjohto

Sisällöt

- Tulevaisuuden työt; oppimisympäristöt ja -ratkaisut ammattiin oppimisessa
- Eri pedagogisten lähestymistapojen mahdollisuudet ja käytännön ratkaisut; nykyisten käytäntöjen kriittinen arviointi ja uusien oppimisratkaisujen ja -ympäristöjen löytäminen
- Yhteisten tutkinnon osien mahdollistaminen työpaikalla; yhteisopettajuus
- Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisympäristöissä
- Kehittämis- ja kokeilukulttuurin edistäminen

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää (12.3. ja 14.5.2020), webinaarin ja ohjattua verkkotyöskentelyä.
Lähipäivät toteutetaan Kemissä tai Torniossa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5937234


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.