Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Koulutuskalenteri

Koulutuskalenteri

« Takaisin

Insuliininpuutosdiabeteksen eli Tyypin 1 diabeteksen hoito ja omahoito

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:3.2.2020 - 11.5.2020
Hakuaika: - 19.1.2020
Hinta:400,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Osallistuja
- Hallitsee tiedollisesti insuliininpuutos (Tyypin 1) diabeteksen etiologian
- Hallitsee laaja-alaisesti kliinisen hoidon perustan (insuliinihoidon, ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen hoitotasapainon ylläpidossa)
- Osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä potilaan hoidossa ja hoidon kehittämisessä
- Pystyy soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan yksilöllisesti eri-ikäisten, eri elämäntilanteessa olevien potilaiden hoitoa ja omahoitoa
- Ymmärtää elämänlaatuun ja hoidossa jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

- Insuliininpuutosdiabeteksen etiologia
- Lääkehoito:
- Ravitsemushoito:
- Liikunta (ja insuliinihoidon yhteensovittaminen)
- Omahoito ja omaseuranta
- Moniammatillinen diabeteksen hoito ja omahoidon tuki
- Sosiaaliturva ja ammatinvalinta
- Ajoterveys

Toteutusajat

Opetus toteutuu monimuoto-opetuksena, joka sisältää ennakkotehtäviä, videoluentoja, oppimistehtäviä, työskentelyä verkossa ja kaksi lähipäivää.

Lähipäivät:
3.2.2020 klo 9 - 15
11.5.2020 klo 9 - 15

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitotyö
040 6484073
Lehtori, Hoitotyö
040 1830589


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat, yhteiset
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Omat digivälineet (internet yhteys, tietokone, tekstinkäsittelyohjelma, mikrofoni).
Lähipäivillä läsnäolo.