Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus,
30 opintopistettä, 20 aloituspaikkaa

Hakuaika 25.2.–15.5.2019

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Pohjakoulutusvaatimus

Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika koulutukseen on 25.2.–15.5.2019. Hakuaika on päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen on tällä sivulla hakuaikana. 

Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

  1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (enintään 5 pistettä) 
  2. Arvioi ja perustele, miten organisoit/sovitat opiskelun, työelämän ja muun elämäsi? (enintään 3 pistettä) 
  3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä) 
  4. Työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1–2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p, (enintään 2 pistettä) Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. 

Valinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 31.5.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto 12.6.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 1500 euroa (ALV 0 %). Erikoistumiskoulutukset ovat arvonlisäverottomia (Arvonlisäverolaki 1993/1501, Verohallinnon ohjeistus koulutuspalvelujen arvonlisäverotuksesta A81/200/2015). Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä.

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen koulutukseen osallistuminen on sitova. Koulutuksen hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koko hinta, myös sairaustapauksissa.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op

Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op

Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Opetussuunnitelma opinto-oppaassa

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen suorittanut: 

  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot,
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa,
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä,
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin,
  • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista,
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön.
Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan 10.9.2019–20.5.2020. Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä. 

Lähiopetuspäivät
2019: 10.–11.9., 8.10., 19.11., 10.12.
2020: 28.–29.1., 25.2., 24.–25.3., 28.4., 20.5.

Aloituspäivät 10.–11.9.2019 pidetään Oulaisissa. Muut lähiopetuspäivät ovat vuorotellen Oulaisissa ja Oulussa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Hämeen, Lapin, Oulun, Satakunnan, Savonian, Seinäjoen ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa.