Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Uudistuva ammatillinen koulutus

Uudistuva ammatillinen koulutus 

Ammatillisen koulutuksen uudistukset tuovat työyhteisöön haasteita ja kehittämistarpeita. Miten varmistatte osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja työelämälähtöisyyden toteutumisen? Koulutuksen jatkuva kehittäminen edellyttää ajantasaista tietoa, asenteiden muutosta sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista.

Esimerkkejä osaamisen kehittämisen teemoista:

  • uudistuva opettajuus
  • henkilökohtaistaminen
  • monipuoliset oppimisympäristöt 
  • työpaikalla tapahtuva oppiminen
  • näytöt ja osaamisen arviointi
  • laadun varmistaminen

Tutustu koulutuksiimme

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Tiimipäällikkö Erja Kotimäki, erja.kotimaki@oamk.fi, 050 588 4871
Koulutussihteeri Marjo Liukkonen, marjo.liukkonen@oamk.fi, 050 432 0291

Esimerkkejä koulutuksistamme 

Parasta osaamista -hankkeen koulutukset
Hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa.

Kohti reformia
Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen henkilöstöä ja esimiehiä toimintakulttuurin muutoksessa ammatillisen koulutuksen reformin tuomien vaatimusten mukaisesti.

Parasta osaamista -hankkeessa on selvitetty keskeisiä osaamisvaatimuksia ja tarpeita opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämiselle. Näiden pohjalta on järjestetty erilaisia koulutuksia valtakunnallisesti ja alueellisesti, mm. 
- Opettaja HOKS:n ohjaajana
- Osaamisen arviointi: suunnittelusta laadunvarmistamiseen
- Opettajan työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen
- Tutkinnon peruste -klinikka
- Henkilökohtaistaminen & osaamisen arviointi