Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5-15 op
Koulutusaika:28.1.2022 - 11.11.2022
Hakuaika: 3.9.2021 - 16.9.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Yhteiskunta, työelämä, ammatit ja koulutus ovat vahvassa murroksessa, joka edellyttää työelämälähtöistä ja monimuotoista koulutustarjontaa. Monimuotoiset opintopolut ja kehittyvät opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ympäristöt tarkoittavat myös, että tarvitaan uusia strategisia toimintamalleja ja vahvaa pedagogista suunnitteluosaamista.

TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun -koulutuskokonaisuus tarjoaa osallistujille kokemuksen laadukkaasti suunnitellusta aktivoivasta ja toiminnallisesta verkkototeutuksesta. Toteutuksessa sovelletaan ajantasaisia ohjauksen ja oppimisen menetelmiä tulevaisuuden digitaalisuutta edustavassa oppimisympäristössä. 

Toteutettavat koulutusosiot ovat:

1. Pedagogisesta suunnittelusta osaamisen soveltamiseen käytännössä, 5 o
2. Osaamistavoitteet ja osaaminen näkyväksi digitaalisissa ympäristöissä, 5 op
3. Ohjauksen ja oppimisen osaamisperusteiset tukirakenteet, 5 op.

Ilmoittautuminen koulutuksen 3. osioon on auki.

Osallistua voi yhteen tai useampaan koulutusosioon. Osallistujat dokumentoivat omaa kehittyvää pedagogista osaamistaan ePortfolioon harjoitellen oman osaamisensa näkyväksi tekemistä ja dokumentointia. Osallistujien kehittämistehtävät liittyvät joko opetuksen toteutukseen tai laajemmin jatkuvaan oppimiseen toimintamalleihin. Pedagogisen yhteisön kulttuuria edistetään vertaistoiminnalla ja digitaalisten ympäristöjen mahdollistamalla yhteisöllisyydellä. Osaaminen osoitetaan digitaalisin osaamismerkein ja osallistujat saavat todistuksen. Koulutus toteutetaan yhteisopettajuutena.

 

Tavoite

Koulutusten tavoitteena on nostaa osallistujien pedagogista suunnitteluosaamista huomioiden erityisesti 
1. osaamistavoitteet, osaamisen näkyväksi tekeminen ja oppimistulokset 
2. monimuotoiset oppimisympäristöt sekä
3. oppimisen ja ohjauksen osaamisperusteiset tukirakenteet.

Koulutus kehittää opetuksen ja koulutuksen laatua pedagogista osaamista vahvistamalla. Osallistujien osaamista lisätään kytkemällä osaamisperusteisuus, pedagoginen suunnitteluosaaminen sekä oppimisen ja ohjaamisen tukirakenteet opetukseen. Pedagoginen suunnitteluosaaminen lisää opetuksen kehittämismahdollisuuksia osana arjen työtä ja nostaa koulutusten laatua. Koulutuksella vaikutetaan arjen käytänteisiin ja tuetaan uusien ideoiden sekä osaamisen levittämistä laajemmin osallistujan työyhteisöön.

 

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, kehittämistehtävissä toimivat sekä vapaan sivistystyön kouluttajat. 

Sisällöt

I Pedagogisesta suunnittelusta osaamisen soveltamiseen käytännössä, 5 op (28.1.-25.3.2022)

Keskeiset sisällöt:
- Mikä oppimistapahtumassa motivoi?
- Pedagoginen suunnittelu, käsikirjoitus ja soveltaminen digitaalisissa ympäristöissä

Osiossa käsiteltävät pedagogiset mallit ja toimintatavat:
- Syväoppimista edistävä malli
- Oppimista ohjaavat osaamismerkit
- Ohjauksen eri ulottuvuudet osana pedagogista suunnitelmaa
- Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukeminen

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma:
- pedagogisen suunnitteluosaamisen itsearviointi
- henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen ja päivitys
- koko oppijayhteisön yhteiset tavoitteet osaamisen kehittymiselle

Toteutus:
4 toiminnallista verkkotyöpajaa seuraavasti:
I pe 4.2.2022 17.00-19.30
II la 5.2.2022 10.00-12.30
III la 5.2.2022 13.30- 16.00
IV pe 18.3. 2022 17.00-19.30 ohjatut pienryhmäsessiot

II Osaamistavoitteet ja osaaminen näkyväksi digitaalisissa ympäristöissä, 5 op (25.3.-13.5.2022)

Keskeiset sisällöt
Osaaminen digitaalisesti todeksi:
- Osaamiskuvaukset, osaamistavoitteiden laatiminen ja kriteeriperusteinen arviointi
- Osaamisperusteisen oppimisprosessin suunnittelu erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin
- Osaamisperusteisuus ja osaamismerkit osaamisen työelämälähtöisessä ja -läheisessä kehittämisessä

Osiossa käsiteltävät pedagogiset mallit ja toimintatavat:
- Osaamisen digitaalinen näkyväksi tekeminen
- Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen digitaalisissa ympäristöissä

Yksilöllisen kehittämistehtävän suunnittelu ja toteuttaminen.

Toteutus:
4 toiminnallista verkkotyöpajaa
I pe 1.4.2022 17.00-19.30
II la 2.4. 2022 10.00-12.30
III la 2.4. 2022 13.30- 16.00
IV pe 6.5. 2022 17.00-19.30 ohjatut pienryhmäsessiot


III Ohjauksen ja oppimisen osaamisperusteiset tukirakenteet, 5 op (23.9.-11.11.2022)


Keskeiset sisällöt:
- Digitaalinen monimuoto-opetus: opetuksen, oppimisen ja ohjauksen muuttuvat ympäristöt

Tässä osiossa käsiteltävät pedagogiset mallit ja toimintatavat:
- ePortfolio henkilökohtaisena oppimisympäristönä
- Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen pelillistetty prosessimalli
- Teknologiaa hyödyntävän pedagogisen infrastruktuurin viitekehys käytännössä opetuksen suunnittelussa

Yksilöllisen kehittämistehtävän toteuttaminen, henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman päivittäminen.

Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma:
- pedagogisen suunnitteluosaamisen itsearviointi
- henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman päivitys

Toteutus:
4 toiminnallista verkkotyöpajaa seuraavasti:
I pe 30.9. 2022 17.00-19.30
II la 1.10.2022 10.00-12.30
III la 1.10.2022 14.30- 16.00
IV pe 4.11.2022 17.00-19.30 ohjatut pienryhmäsessiot

Ilmoittautuminen 3. osioon päättyy 16.9.2022 tai kun ryhmä on täynnä.

Toteutusajat

Kokonaan verkossa uuden ajan verkko-oppimisympäristössä. Kunkin koulutusosion verkkototeutus sisältää intensiivisen viikonlopun (pe-la), jossa on kolme toiminnallista työpajaa. Työpajojen jälkeen ryhmä jatkaa työskentelyä ohjatusti pienryhmissä. Viimeisessä työpajassa kokoonnumme jälleen yhteen jakamaan kehittämistyön tuloksia.

Työpajojen aikataulut kuvattu osiokohtaisesti yllä.

Kouluttaja(t)


Anne-Maria Korhonen, anne-maria.korhonen@hamk.fi, Hämeen ammattikorkeakoulu
Sanna Ruhalahti, sanna.ruhalahti@tuni.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu
Mari Leppävuori, mari.leppavuori@tuni.fi, Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta TRIPEDA - Laatua pedagogiseen suunnitteluun. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.