Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
This page is outdated. Click here to visit our new website.
Oamkin sosiaali- ja terveysalan palvelut
Hyvinvoinnin tutkimusprojekti palvelujen kehittämiseksi

Lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien hyvinvointipalvelujen kehittäminen vaatii uudenlaista subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusta, joka huomioi muutokset arkielämän luonteessa, ihmisten tarpeissa, arvostuksessa, osaamisessa ja muissa hyvinvoinnin tekijöissä.

Ammattikorkeakoulun toteuttamana palveluna tuotetaan kyseiseen tarpeeseen vastaten käyttäjälähtöistä, vuorovaikutteista ja monitasoista kokemuksellista hyvinvointitietoa uusia menetelmiä käyttäen. Ota askel eteenpäin ja ryhdy toimeen tilaamalla opiskelijat suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusprojekti asiantuntijaopettajan ohjauksessa.

Palvelu

Lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmien hyvinvointipalvelujen kehittämistä tukevan tiedon tuottaminen. Hyvinvointitietoa kerätään innovatiivisella, osallistavalla ja käyttäjälähtöisellä tavalla. Palvelukokonaisuus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan.

Kenelle?

Julkisille ja yksityisille organisaatioille, yhteisöille, oppilaitoksille.

Näin se etenee

 • Ota yhteys Ripa-työelämäpalveluihimme.
 • Keskustele asiantuntijaopettajamme kanssa.
 • Suunnittelemme palvelun ja teemme sopimuksen.
 • Toteutamme palvelun.
 • Palvelun valmistuttua käymme palautekeskustelun kokemuksista.

Miksi tilaisin?

Saat kehittämistä tukevaa kokemustietoa lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmiiin kuuluvien ihmisten terveydestä, hyvinvoinnista sekä palvelujen tarpeista ja saavutettavuudesta.

Hinta ja sisältö

Hinta määräytyy muun muassa tilauksen laajuuden mukaan, 500–2000 eurosta alkaen (arvonlisävero 0 prosenttia). Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. Hinta sisältää projektin suunnittelun ja toteutuksen tilauksen mukaisesti. Ei sisällä matkakustannuksia eikä mahdollisia kopiointi-, puhelin- tai postituskuluja.

Ota yhteys

Ripa-työelämäpalveluissamme opiskelijamme toteuttavat tilauksesta palveluja, jotka suunnitellaan aina tilaajan tarpeista lähtien. Ohjaajina ovat alan asiantuntijaopettajamme. Palveluja voivat tilata kaikki organisaatiot sekä yksityiset ihmiset.

050 570 5974 ja ripa@oamk.fi

Palvelun esite [.pdf]
Hyvinvointi-teemapäivä

Ollaanko organisaatiossasi jumissa? Voivatko työntekijäsi ja asiakkaasi hyvin? Mitä pitäisi tehdä? Aloitetaan heti! Opiskelijamme tarjoavat räätälöityjä teemapäiviä, niin julkisen, yksityisen kuin kolmannenkin sektorin tarpeisiin.

Tuote

 • Esimerkiksi ryhmäohjaustapahtuma, teemapäivä tai tilaisuus koulujen oppilaille, työyhteisöjen asiakkaille ja henkilöstölle sekä palvelukotien asukkaille. Myös yleisötapahtumat ihmisten arkisissa ympäristöissä, kuten kauppakeskuksissa, kirjastoissa ja julkisissa tiloissa.
 • Teemapäivät ovat yksilön ja yhteisön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Toiminta on osallistavaa ja ohjattua.
 • Teemoja voivat olla esimerkiksi arjen hallinta, päihteet, elämäntavat, ravitsemus, liikunta, vapaa-aika, jaksaminen, uni ja lepo, työhyvinvointi, sosiaalinen kanssakäyminen, voimavaralähtöinen johtaminen tai terveyserot.
 • Tapahtumiin voidaan järjestää myös erilaisia mittaus- ja neuvontapisteitä, kuten verensokerin tai verenpaineen mittaus.

Kenelle?

Yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat panostaa henkilöstönsä, opiskelijoidensa tai asiakkaidensa terveyteen, hyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja toimintakykyyn.

Näin se etenee

 • Ota yhteys Ripa-työelämäpalveluihimme.
 • Keskustele asiantuntijaopettajamme kanssa.
 • Suunnittelemme palvelun ja teemme sopimuksen.
 • Toteutamme palvelun.
 • Palvelun valmistuttua käymme palautekeskustelun kokemuksista.

Miksi tilaisin?

Yhden päivän aikana osallistujat osallistuvat hyvinvointia edistävään toimintaan, saavat tietoa ja ohjausta hyvinvointiinsa liittyen sekä mitattua tietoa toimintakyvystään ja terveydestään. Toiminta on konkreettista. Yksilöllinen teemapäivä edistää yhteisöllisyyttä!

Hinta ja sisältö

Hinta määräytyy muun muassa tilauksen laajuuden mukaan, 500–2000 eurosta alkaen (arvonlisävero 0 prosenttia). Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. Hinta sisältää tilaajan tarvekartoituksen, päivän suunnittelun ja toteutuksen. Ei sisällä matkakustannuksia eikä mahdollisia kopiointi-, puhelin- tai postituskuluja.

Ota yhteys

Ripa-työelämäpalveluissamme opiskelijamme toteuttavat tilauksesta palveluja, jotka suunnitellaan aina tilaajan tarpeista lähtien. Ohjaajina ovat alan asiantuntijaopettajat. Palveluja voivat tilata kaikki organisaatiot sekä yksityiset ihmiset.

050 570 5974 ja ripa@oamk.fi

Palvelun esite [.pdf]

Palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen

Sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa on usein haastavaa saada palvelut toimimaan käyttäjälähtöisesti. Tavoitteenamme on luoda kanssasi palvelu, joka on asiakkaan näkökulmasta käytettävä, hyödyllinen ja haluttava, ja samalla sinun näkökulmastasi liiketoiminnallisesti kannattava tuottaa ja tarjota.

Palvelu

 • Käyttäjälähtöinen kehittämisprojekti lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien ja erityisryhmiin kuuluvien palveluille.
 • Palvelu räätälöidään asiakkaan ja tilaajan tarpeiden mukaan, menetelminä käytetään osallistavia ja käyttäjälähtöisiä suunnittelun ja kehittämisen menetelmiä.
 • Palvelun suunnittelevat ja toteuttavat Oamkin opiskelijat.

Kenelle?

Julkisille ja yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottaville organisaatioille

Näin se etenee

 • Ota yhteys Ripa-työelämäpalveluihimme.
 • Keskustele asiantuntijaopettajamme kanssa.
 • Suunnittelemme palvelun ja teemme sopimuksen.
 • Toteutamme palvelun.
 • Palvelun valmistuttua käymme palautekeskustelun kokemuksista.

Miksi tilaisin?

Saat käyttäjälähtöistä kehittämistä tukevaa tietoa, kun suunnittelet palveluja yhdessä lasten, nuorten, työikäisten, ikääntyvien tai erityisryhmien kanssa.

Hinta ja sisältö

Hinta määräytyy muun muassa tilauksen laajuuden mukaan, 500–2000 eurosta alkaen (arvonlisävero 0 prosenttia). Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. Hinta sisältää projektin suunnittelun ja toteutuksen tilauksen mukaisesti. Ei sisällä matkakustannuksia eikä mahdollisia kopiointi-, puhelin- tai postituskuluja

Ota yhteys Ripa-työelämäpalveluihin

Ripa-työelämäpalveluissamme opiskelijamme toteuttavat tilauksesta palveluja, jotka suunnitellaan aina tilaajan tarpeista lähtien. Ohjaajina ovat alan asiantuntijaopettajamme. Palveluja voivat tilata kaikki organisaatiot sekä yksityiset ihmiset

050 570 5974 ja ripa@oamk.fi

Palvelun esite [.pdf]