OLEMME KAIKKI BRÄNDILÄHETTILÄITÄ

Hyvä brändi on kilpailuetu. Luomalla päivittäisessä toiminnassamme yhtenäistä, vahvaa ja erottuvaa Oamk-brändiä vahvistamme asemaamme Pohjois-Suomen johtavana ammattikorkeakouluna, valmistaudumme tuleviin haasteisiin ja varmistamme menestyksemme.

Brändi ymmärretään usein vain visuaalisena ilmeenä. Se on toki sitä, mutta se on paljon muutakin. Brändi muodostuu maineesta, mielikuvista ja niiden mukanaan tuomista tunteista. Siihen vaikuttaa kaikki se, mitä teemme, miten viestimme ja miltä kuulostamme eli miten toimimme jokapäiväisissä tilanteissa. Brändiä rakentamalla muutamme strategiamme sanoista teoiksi.

Yhtenäisen ja vahvan Oamk-brändin luominen on jokaisen oamkilaisen vastuulla joka päivä ja jokaisessa tilanteessa. Tämä brändikäsikirja antaa sinulle välineitä brändilähettiläänä toimimiseen. Jos tarvitset apua visuaalisten ratkaisujen kanssa, laita viestiä osoitteeseen viestinta@oamk.fi.

MITÄ OAMKIN BRÄNDI ON

Oamkin brändin lähtökohtana on strategiamme.

Visio

Pohjoisen Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu.

Brändilupaus

Elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen.

Brändiattribuutit

Brändiattribuutteihimme eli arvoihimme tiivistyy oamkilaisuuden olemus.


Lehtori Teemu Palokangas

Yhteisöllisyys

Meillä on yhteinen päämäärä ja teemme yhdessä toitä päästäksemme siihen.


Yksikönpäällikkö Johanna Jalas, Ramboll

Työelämäkumppanuus

Keskeisten sidosryhmiemme tarpeet ovat toimintamme perusta.


Opiskelija Tuomo Heikura, liiketalous ja opiskelija Kanerva Huovinen, tekniikka

Kehittymishalukkuus

Huolehdimme monialaisen osaamisemme ajanmukaisuudesta.


Vuoden opettaja Maarit Konu

Tuloksellisuus

Toimimme tehtävässämme tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Mitä brändi tarkoittaa arjessa?


Opiskelija Riku Määttä


Suunnittelija Eija Räisänen


Lehtori Eero Nousiainen

NÄIN VIESTIMME

Brändilähettiläinä on tärkeää, että viestimme Oamkista kohderyhmää puhuttelevasti ja yhtenäisesti.

Arjen kohtaamisissa rakennamme kaikilla viesteillä ja toiminnallamme positiivista mielikuvaa Oamkista.
Olethan siis määrätietoinen, innostava ja innostuva, huomaavainen ja omistasi ylpeä.

1. Määrätietoinen

Käytämme selkeää ja hyvää yleiskieltä. Teemme rohkeita avauksia tekoina ja viesteinä.
Esiinnymme jämäkästi ja johdonmukaisesti.
Nostamme yhteiskunnalliseen keskusteluun asioita, joiden puolesta haluamme toimia ja kantaa vastuuta.

2. Innostava ja innostuva

Kerromme positiivisista asioista ja tuomme esiin oamkilaisia tekoja ja tapahtumia.
Tartumme tilaisuuksiin: heittäydymme ja hyödynnämme ne. Rohkaisemme innostumaan.
Haastamme ajattelemaan ja ottamaan kantaa.

3. Huomaavainen

Huomioimme korkeakouluyhteisömme ja sidosryhmämme.
Muistamme kysyä, kuunnella ja olla kiinnostuneita.
Osallistumme ja kutsumme osallistumaan.

4. Omistaan ylpeä

Luomme yhteistä menestystä kertomalla Oamkin huipputyypeistä ja -jutuista.
Rakennamme yhteisöllisiä kokemuksia ja jaamme niitä aktiivisesti.
Nostatamme me-henkeä.

Hissipuhe

Hissipuheeksi kutsutaan esittelyä tai esittäytymispuheenvuoroa, joka on mahdollisimman tiivis ja kiteyttää olennaisen. Tiiviin esittelyn tavoitteena on herättää kuuntelijan kiinnostus siten, että hän esittää lopuksi pyynnön: “Kerro lisää!” Siksi hissipuhe saa olla jopa hieman kärjistetty esitys siitä, kuka olet ja mitä edustat.

Haluamme, että meidät tunnetaan pohjoisen johtavana ammattikorkeakouluna. Esittäytyessämme tuomme rohkeasti ja saavutuksiimme tyytyväisinä esiin osaamistamme, onnistumisiamme sekä merkitystämme toimialueellamme. Esimerkiksi näin:

“Meillä Oamkissa on vahva tahto kehittyä jatkuvasti. Olemme esimerkiksi luoneet täysin uudenlaisen, yrittäjyysmyönteisen tavan oppia ja opiskella. Kehittymistämme tukee sitoutunut henkilökuntamme ja opiskelijoidemme motivaatio, sekä tietysti korkea osaamisemme, olemmehan puolen Suomen johtava ammattikorkeakoulu. Koulutustarjontamme on mitä monipuolisin ja opiskelupaikoista Oamkissa kilpaillaan. Hyvä niin, sillä tehtävämme on tuottaa alueellemme huippuosaajia työelämän tarpeisiin, yritysten kilpailukykyä edistämään.”

Voit muotoilla omaan suuhusi paremmin sopivan hissipuheen. Hahmotteluun voit käyttää apunasi seuraavaa runkoa:

1. Esitä Oamkista väite, joka heijastaa visiotamme.
2. Avaa väitettäsi konkreettisella esimerkillä.
3. Kerro tuore tarina arjestamme, joka tukee väitettäsi.

Mitä henkilökohtaisemman tarinan kerrot esittelysi lopuksi, sitä voimakkaamin sen välittämä viesti kuulijoihin iskostuu. Valitse esittelysi tarina mahdollisimman läheltä omaa arkeasi.

Tarina

Oamk on pohjoisen Suomen johtava, monialainen ja kansainvälinen ammattikorkeakoulu. Toiminnallamme ja osaamisellamme luomme elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseeen.

Meille on ominaista työ- ja elinkeinoelämää sekä omaa toimintaamme uudistava ketterä kokeilukulttuuri. Vahvuutemme on Oulun seudun ICT-osaaminen. Sen avulla kehitämme ja uudistamme toiminnallamme koko aluetta.

Digitalisaation hyödyntäminen näkyy myös painoalueissamme: yksi neljästä painoalueestamme on terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologiat. Muut kolme ovat energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjyysvalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

NÄIN NÄYMME

Oulun ammattikorkeakoulun kanssa asioi päivittäin joukko ihmisiä: opiskelijoita, asiakkaita ja vieraita sekä Suomesta että maailmalta. Lisäksi esittäydymme joka päivä kymmenille tuhansille verkossa, lehdissä, esitteissä, todistuksissa sekä katukuvassa. Se, kuinka tässä kanssakäymisessä ja viestinnässä näyttäydymme ja onnistumme, vaikuttaa ratkaisevasti Oamkin tunnettuuteen ja meistä muodostettavaan mielikuvaan.

Yhtenäinen viestintä tukee toimintamme jokaista osa-aluetta. Tunnistettava ilme liittää Oamkin vahvuudet ja arvot jokaiseen välittämäämme viestiin.

Logo

Oamkin logo muodostuu tyylitellyistä, liikettä kuvaavista kirjaimista, joiden merkitys – korkeammalle, avoinna suurempaa suuretta päin – kuvaa organisaation avointa suhtautumista ympäröivään yhteiskuntaan myös yli kulttuurirajojen.

Värit

Oamkin pääväri on oranssi. Lisäväreinä käytämme turkoosia ja tummansinistä.

Kuvamaailma

Kuvamaailma on aito ja elämänmakuinen: aitoja oamkilaisia tekemässä elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen.