Amok-eMateriaalit

Henkilökohtaistava osaamisperusteinen opetus- ja oppimisprosessi on rekonstruktiivista pedagogiikkaa eli itseymmärryksen avartumiseen perustuva osaamista uudelleen rakentava pedagoginen toimintamalli.

Toiminnassa saavutettu osaaminen saa nimen - se kielellistetään. Kielellistäminen vaikuttaa osaamiseen jalostavasti. Kielellistäminen rakentaa osaamiskäsitystä ja mahdollistaa osaamisen arvioinnin, osaamisen osoittamisen ja osaamisen edelleen kehittämisen.


 Uasjournal teemanumero osaamisperusteisuudesta 1/2019


Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:3. Viitattu 7.6.2019 https://www.oph.fi/download/196130_osaaminen_2035.pdf 

Osaamisperusteisuus muuttaa ammatillista koulutusta. Videossa ECVET - osaaminen näkyväksi! opettajakorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen opettajat tuovat esille osaamisperusteisuuden näkökulmia.

Katso video: ECVET - osaaminen näkyväksi! Videon osoite https://youtu.be/9MJmGAWxqyk 


Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä opiskelijan yksilölliseen etenemiseen. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka mukaan edetään ja jota täydennetään kun osaamista on kertynyt. 

Katso video: Osaamisperusteisuus | Competence Based Learning Videon osoite on: https://youtu.be/9m3eGWpVM-c 


Osaamisperusteisessa opetuksessa opiskelijan aiempi osaaminen arvioidaan, tunnistetaan ja tunnustetaan. Opiskelija on keskeisessä roolissa oman osaamisen arvioijana ja näkyväksi tekijänä. Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessi etenee osaamistavoitteiden mukaisesti tuutorin ohjauksessa. Tarvittaessa opiskelija täydentää osaamistaan.

Katso video: Osaamisen tunnistamisen askeleita | The Steps of Competence Based Learning Videon osoite on https://youtu.be/rN5TRXB-PTg