Amok-eMateriaalit

Millainen on opettaja, joka ei opeta asioita eikä oppiaineita vaan ohjaa opiskelijaa osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen? Miten osaamisen opettajan työ eroaa asioiden opettajan työstä? Voiko osaamista opettaa?

Kirja OSAAMISEN OPETTAJA: Tarinoita osaamisen opettajilta osaamisen opettajille on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä.Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään itse osaamisperusteisen opetuksen ilmiö ja rakentamaan osaamisperusteisia oppimisen ympäristöjä johdonmukaisella tavalla.

Kirjan keskeisiä teemoja

1. Osaamisperusteisuus
2. Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen 
3. Osaamisen rekonstruktio 
4. Osaamisen näkyväksi tekeminen
5. Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa

Osaamisen opettaja -kirja