Amok-eMateriaalit

Yrittäjyyskasvatus 

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen. Yrittäjyyskasvatus on myös osa kansalaiskasvatusta ja tulevaisuustaitojen omaksumista. Yrittäjyyskasvatus kannustaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja myös yrittäjyyteen.

Yrittäjyyskasvatus sisältyy jokaisen opettajan työhön. Se perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. Yrittäjyyskasvatus on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa asennekasvatusta. 


Oamk Ammatillisessa opettajankoulutuksessa yrittäjyyskasvatuksen osaamista osoitetaan osaamismerkkien avulla. Opinnot sisältävät kolme yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkkiä: 

(1P00CH00: Työelämä- ja verkosto-osaaminen 4 op, osaamistavoitteet 23, 24 ja 25.)
 

Merkkien Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen ja Yrittäjyyskasvatuksen strategia hakemisesta sovitaan erikseen tuutorin kanssa (täydentävä osaaminen).

Merkkejä on yhteensä viisi. Viiden merkin myöntämisen jälkeen myönnetään osaamistasomerkki Yrittäjyyskasvatuksen osaaja. 

Yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkkien esittely

 

Yrittäjyyskasvatuksen-osaaja.png

Yrittäjyyskasvatuksen osaaja

Yrittäjyyskasvatuksen osaajalla on näkemystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnallemme, hän tuntee lähialueen kehittämisstrategiat ja osaa käsitteellistää yrittäjyyden ilmiön yrittäjyyskasvatuksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja tekee laaja-alaista työtä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseksi.​

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN OSAAJA -metamerkki myönnetään a) viiden osaamismerkin myöntämisen jälkeen. Nämä viisi osaamismerkkiä ovat:

 • ​Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet
 • Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys
 • Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö
 • Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen
 • Yrittäjyyskasvatuksen strategia

TAI

b) kun osaamismerkkejä vastaava osaaminen on osoitettu muulla tavalla

  Osaamismerkit
Yrittäjyyskasvatuksen-peruskäsitteet.png

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN PERUSKÄSITTEET - osaamismerkki

 • Mitä tarkoittaa sisäinen yrittäjyys?
 • Miten tuet ja kehität opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä opettajana?
 • Mitä tarkoittaa ulkoinen yrittäjyys?
 • Miten tuet ja kehität opiskelijoiden ulkoista yrittäjyyttä opettajana?
 • Mitä tarkoittaa yrittäjyyskasvatus sinun ammattialasi opetuksessa?
Yrittäjyyskasvatuksen-yhteiskunnallinen-merkitys.png

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS- osaamismerkki

 • Miksi yritykset ovat tärkeitä yhteiskunnalle?
 • Millaisia osaamista työelämässä työntekijältä odotetaan?
 • Millaisia työelämän muutostrendejä on tulossa?
 • Miksi yritykset ovat tärkeitä yksilölle?
Opettajan-verkostot.png

OPETTAJAN TYÖELÄMÄVERKOSTOT JA YRITYSYHTEISTYÖ - osaamismerkki

 • Miten oppilaitos voi tukea työelämäverkostojen kehittämistä ja ylläpitämistä?
 • Miten hyödynnät työelämäverkostoja sekä yrityksiä oman alasi opetustyössä, ohjauksessa ja arvioinnissa?
 • Millaiset opetus- ja ohjausmenetelmät lisäävät oppijan tietoutta yrittäjämäisestä työskentelystä, yrittäjyydestä sekä lisäävät yrittäjyyshalukkuutta?
 • Kun olet vastannut kysymyksiin 1-3, niin käy haastattelemassa valitsemaasi yrittäjää alla olevilla kysymyksillä ja pohdi saamiasi vastauksia:

a. Tekevätkö yritykset ja oppilaitokset riittävästi yhteistyötä?
b. Millaista yhteistyötä yrittäjä voisi/haluaisi tai tekee oppilaitoksen kanssa?
c. Millaisia kokemuksia yrittäjällä on ollut työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta/harjoittelijoista?

Yrittäjyyskasvatuksen-strategia.png

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA - osaamismerkki

 • Mitkä ovat alueesi yrittäjyyskasvatuksen strategian ydintavoitteet?
 • Mitkä kouluasteet ovat strategiassa mukana?
 • Miten edistät yrittäjyyskasvatuksen alueellisen strategian toteutumista omassa työssäsi?
 • Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia sinun mielestäsi alueellisessa strategiassa on oman koulutusasteen osalta?
Yrittäjyyskasvatuksen-integroiminen-opetukseen.png YRITTÄJYYSKASVATUKSEN INTEGROIMINEN OPETUKSEEN - osaamismerkki
 • ​Miten tuet oppijan sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä?
 • Miten ohjaat oppijaa urapolun suunnittelussa?
 • Miten ohjaat oppijaa näkemään yrittäjyyden yhtenä työllistymisen mahdollisuutena?
 • Miten integroit projektiisi ammatillisia aineita yli tutkintorajojen?
 • Miten integroit projektiisi yhteisiä aineita?

 

 

Ohjeet osaamisen osoittamista varten
 1. Rekisteröidy Open Padge Passportin -käyttäjäksi.
 2. Perehdy yrittäjyyskasvatusta käsittelevään ajankohtaiseen aineistoon, jotka löydät tämän sivun oppimisresursseista. 
 3. Tutustu valitsemasi osaamismerkin osaamistavoitteisiin ja osaamisen osoittamisen tapoihin. Dokumentoi osaamisesi esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla. 
 4. Hae osaamismerkkiä. Liitä osaamisen osoittamisen dokumentaatio osaamismerkkihakemukseen. 
Ohjeet osaamisen osoittamisen dokumentaation tallentamista ja linkittämistä varten

Yhden dokumentin linkittäminen merkkihakemukseen 

1. Tallenna dokumentti verkkoon, esimerkiksi OneDriveen, SharePointiin tai Google Driveen. Mikäli dokumentti on video, voit ladata sen videonjakopalveluun kuten YouTube tai Vimeo.
2. Jaa linkki dokumenttiin tai videoon.
3. Kopioi linkki alla olevaan kenttään.
 

Usean dokumentin linkittäminen merkkihakemukseen

1. Tee kansio verkkoon, esimerkiksi OneDriveen, SharePointiin tai Google Driveen.
2. Kokoa kaikki dokumentit tekemäsi kansioon.
3. Jaa linkki kansioon.
3. Kopioi linkki alla olevaan kenttään.

Linkit merkkihakemuksiin

 1.  Yrittäjyyskasvatuksen peruskäsitteet 
 2.  Yrittäjyyden yhteiskunnallinen merkitys 
 3.  Opettajan työelämäverkostot ja yritysyhteistyö 
 4.  Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen
 5.  Yrittäjyyskasvatuksen strategia  

Merkit kootaan omaan Open Badge Passportiin.

Open Badge Passportin käyttöönotto
 1. Rekisteröidy Open Padge Passportin -käyttäjäksi.
 2. Perehdy yrittäjyyskasvatusta käsittelevään ajankohtaiseen aineistoon, jotka löydät tämän sivun oppimisresursseista. 
 3. Tutustu valitsemasi osaamismerkin osaamistavoitteisiin ja osaamisen osoittamisen tapoihin. Dokumentoi osaamisesi esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla. 
 4. Hae osaamismerkkiä. Liitä osaamisen osoittamisen dokumentaatio osaamismerkkihakemukseen. 
Oppimisresurssit

Resurssin ylläpitäjät Tiiu Tenno & Kari Heiskari. Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi