Amok-eMateriaalit

Ammatillisen opettajan työtehtävien laadukas hoitaminen edellyttää ajantasaisia ja toimivia työelämäverkostoja. Työelämä- ja verkosto-osaamisen hallinta on ammatillisen opettajan työssä ydinosaamista, ja se on edellytys laadukkaalle, oppimista edistävälle työelämälähtöiselle koulutukselle.

Resurssin ylläpitäjät Hannu Korkala ja Maarit Räisänen

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi