Amok-eMateriaalit

Ammatillisen opettajan työ edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista sekä pedagogista osaamista. Ammatillinen opettaja osaa perustella toimintansa oppimisteorioita käyttäen. Hän hyödyntää opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin suunnittelussa oppimisen teorioita, ajankohtaista tutkimustietoja ja omaa kokemusta. Opettajan työssä keskeisiä ovat myös vuorovaikutus ja ihmisten kohtaamisen taito.

Katso johdantona aiheeseen opetuselokuva Läpikäymisen pedagogiikka. Mitä tapahtuu, jos opetusta ei suunnitella huolella? Läpikäymisen kieli on synnyttänyt läpikäymisen pedagogiikan, jossa suuren asiamäärän nopeaa esittämistä pidetään luonnollisena asiana, jopa ainoana mahdollisena opetuksen tapana. 

 


Resurssin ylläpitäjät Raija Erkkilä, Pentti Hanhela, Kari Kivinemi, Tiina Laajala, Pirjo-Liisa Lehtelä, Sirpa Perunka, Maarit Räisänen, Esa Virkkula

Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi