Amok-eMateriaalit

Käsitteet

Mitä tarkoittavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus?

Suomen perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen. Turvallisuus voi olla luonteeltaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista,  ja oikeudellista - tai kaikkia niitä yhtä aika. Omakohtaisen kokemuksen näkökulmasta turvallisuus voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Objektiivinen turvallisuus tarkoittaa uhkaamattomuutta tai keinoja uhkan torjumiseksi. Subjektiivinen turvallisuus taas on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta.


Osaamisen osoittaminen: Mitä tarkoittavat fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen turvallisuus? Tarkastele käsitteitä oman alasi opetuksen näkökulmasta.