Amok-eMateriaalit

Turvallisuuskartoitus ja -suunnitelma


RISKIT JA UHKAT  MITEN VARAUDUN/TOIMIN 
 Tulipalo  
 Sairauskohtaus  
 Kiusaaminen/syrjintä  
 Työkoneet  
 jne.  

Turvallisuusasioiden käsittely yhdessä opiskelijoiden kanssa 

Linkkivinkkejä

Oamk, Ammatillinen opettajankoulutus, turvallisuusvideot https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3cU2bgOu7ZYWBGhdzj0_OepM8TGrKtc 

Paloturvallisuus

Kiusaaminen
http://www.kivakoulu.fi/

Ajantasaiset ensiapuohjeet

Suomen Punaisen Ristin verkkosivu http://www.punainenristi.fi/ensiapuohjeet

Pelastusopiston aineistopankki
https://www.pelastusopisto.fi/pelastusopisto/aineistopankki/

Linkit tarkistettu 17.2.2019