Amok-eMateriaalit

Turvallisuusosaaminen 2 op

Turvallinen työskentely kuuluu opettajan ydinosaamiseen. Tämän osaamisen kehittämisen materiaalin avulla perehdyt opettajan työhön liittyviin turvallisuusnäkökulmiin itsenäisesti. Materiaali koostuu neljästä osasta: Käsitteet, Lait ja dokumentit, Turvallinen arki ja Turvallisuuskartoitus ja -suunnitelma.

Materiaali sisältää oppimistehtäviä. Vastaamalla tehtävissä annettuihin kysymyksiin dokumentoit turvallisuusosaamistasi (blogiin). Voit sopia tuutorisi kanssa turvallisuusosaamisen kehittämisestä myös muulla tavalla. 

Turvallisuusosaamisen osoitat opetusharjoittelussa tai omassa opettajan työssäsi. Turvallisuusosaamisen osoittamisen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat turvallisuuskartoituksen ja turvallisuussuunnitelman tekeminen. Varsinaisen osaaminen osoitat jatkuvana näyttönä opettajan työssä. Tarkemmat ohjeet saat omalta tuutoriltasi. 

Turvallisuusosaamisen osaamistavoitteet

  • Otat opetuksen ja ohjauksen suunnittelussa huomioon opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden.
  • Opetat, ohjaat ja arvioit opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottaen.

Työryhmä

Tiiu Tenno 
Maarit Junkkari
Panu Toivonen
Nikolas Pajunen
Iiris Happo
Tiina Rusanen 

Päivitetty 17.4.2019