Amok-eMateriaalit

Erityispedagogista osaamista opettajan työssä tarvitset, kun suunnittelet ja toteutat pedagogisesti, fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteetöntä opetusta, ohjausta ja oppimis- ja toimintaympäristöjä.

Ammatillisen opettajan tulee myös ymmärtää, mitä erityinen tuki ja opiskeluhuolto tarkoittavat hänen omalla alallaan. Näitä teemoja käsitellään Erityispedagoginen osaaminen -tarjoumawebinaarissa osoitteessa https://connect.funet.fi/amok_erityispedagogiikka.

Webinaarin materiaali:

https://oamk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/etalonen_oamk_fi/EU-bR5oApkhOuDhpu1UtO_oBImEXG-jVGZjuLs6wvm0pAQ?e=HNwVdu

Webinaarien toteutusajat ovat:

Ajankohta  Osallistuvat opintoryhmät  Vastuuopettaja 
 ti 2.10. klo 14 - 18 AC   HOPE 1 (ja 2)  Iiris Happo ja Eero Talonen  
 to 1.11. klo 17 – 20 AC  e-HOPE 1 ja 3   Marja Koukkari 
 ma 3.12. klo 14 – 18 AC   e-HOPE 2 ja HOPE Roi   Iiris Happo ja Eero Talonen 
 ke 23.1. klo 16.30 – 20 AC   e-HOPE 4, LL ja Kajaani   Iiris Happo ja Eero Talonen

   

 

Resurssin ylläpitäjät Iiris Happo, Marja Koukkari & Eero Talonen. Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi