Amok-eMateriaalit

Erityispedagogista osaamista opettajan työssä tarvitset, kun suunnittelet ja toteutat pedagogisesti, fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti esteetöntä opetusta, ohjausta ja oppimis- ja toimintaympäristöjä.

Ammatillisen opettajan tulee myös ymmärtää, mitä erityinen tuki ja opiskeluhuolto tarkoittavat hänen omalla alallaan. Näitä teemoja käsitellään Erityispedagoginen osaaminen -tarjoumawebinaarissa osoitteessa https://connect.funet.fi/amok_erityispedagogiikka.

Webinaarin materiaali liitetään tähän syksyllä 2019.

Webinaarien toteutusajat ovat:

 Ajankohta  Osallistuvat opintoryhmät  Vastuuopettaja 
 to 17.10 klo 17 - 20 AC  OPE19eHope2 Marja Koukkari
 ti 29.10.2019 klo 14 - 18 AC   OPE19Hope1, OPE19mHopeR, OPE19eHope3 Iiris Happo
 to 7.11.2019 klo 17 - 20 AC  OPE19mHopeK Eero Talonen 
 ke 20.11.2019 klo 13 - 16 AC   OPE19Hope2, OPE19eHope1, OPE19eHopeLL Eero Talonen

   

 

Resurssin ylläpitäjät Iiris Happo, Marja Koukkari & Eero Talonen. Muutosehdotukset etunimi.sukunimi@oamk.fi