Amok-eMateriaalit

Tehtävissä mainittujen resurssien lisäksi lähteinä on käytetty 

Pentti, V. 2003. Turvallinen työyhteisö - turvattu yksilö. Turvallisuutta kasvatuksen ja yhteiskuntapolitiikan keinoin.

Opetusharjoittelun alotusseminaarin luentomateriaali (diat) 27.8.2014. 

Työryhmä

Tiiu Tenno 
Maarit Junkkari
Panu Toivonen
Nikolas Pajunen
Iiris Happo

1.9.2016