Amok-eMateriaalit

Oppimisresurssit


» Suunnitteluosaaminen

» Toteutusosaaminen 

» Arviointi- ja palauteosaaminen

» Erityispedagoginen osaaminen

» Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuusosaaminen

» Verkosto-osaaminen

» Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

» Ammatillinen kohtaaminen

» Arvo-osaaminen

» Lait, asetukset ja ohjeet